Nhan sắc nổi bật của thiếu nữ trong trang phục truyền thống Việt Nam thời xưa