Khánh Vân (Mắt Biếc) “lột xác” trong bộ ảnh mới nhất