Diễn viên trẻ Trịnh Thảo trong phim ‘Cây táo nở hoa’